Bolig Eksklusiv

præsenterer Holte og Søllerød

Udforsk

Holte – byen på toppen af Geels Bakke
Det mondæne Holte ligger omgivet af Søllerød Sø, Geelskov og Furesøen. Holte består overvejende af villakvarterer med prægtige ejendomme fra århundredeskiftet, og byen ligger knap 20 kilometer nord for København Centrum. Byen er velforsynet med flere populære skoler og pasningsordninger. Byen rummer desuden masser af gode indkøbsmuligheder, togstation, golfbane og Holte Havn – som er en lille oase, på søkanten til Vejlesø. Holte ligger mellem Rudersdal og toppen af Geels Bakke. På toppen af bakken ved Rudersdal ligger Holte Kirke, der blev indviet i 1945. Holteområdet består af de to bykvarterer Holte og Øverød.  Holte er omgivet af smuk natur, og der er let adgang til rekreative områder i skov og ved søer. Ved Holte Station ligger Vejlesø. Søen er forbundet med Furesøen og begge søer indbyder til mange rekreative aktiviteter både på land og til vands. Geelskov er et vigtigt rekreativt aktiv for mange besøgende både fra nærområdet og for besøgende udefra. Midt i skoven ligger skihopbakken Holtekollen med en lysløjpe.

Søllerød – et lille lokalsamfund omgivet af storslået natur
Søllerød ligger mellem Kongevejen og Helsingørmotorvejen og tæt på både Nærum Station og Holte Station. I den ældste del af bydelen findes et gadekær, Søllerød Kro og Søllerød Kirke. Her ligger også Mothsgården, som nu er en del af Rudersdal Museer. På dette landsted har flere kulturpersonligheder boet, blandt andre Storm P. Søllerød omgives mod nord af Søllerød Kirkeskov og Attemosen, mod nordøst af Vestermose og Kigrenden, mod nordvest af Søllerød Sø, mod vest af Geelskov, i syd ligger Ravnholm Skov og Mølleåen med forbindelse til Jægersborg Hegn og Jægersborg Dyrehave.

Holteområdet består af de to bykvarterer Holte og Øverød.
Øverød er en af kommunens oprindelige landsbyer med en historisk atmosfære bevaret omkring Bystævnet. Øverød er omgivet natur, idet bydelen følger Rude Skovs østgrænse, og bykvarteret skråner mod syd til Søllerød Sø. Det skrånende morænelandskab er skabt i istiden af en kæmpe smeltevandsflod under en gletsjer. Dalsænkningen var tidligere en mosestrækning, og hele Øverød er den dag i dag stadig præget af mange små søer – således også i det parcelhusområde, der går under navnet Paradiskvarteret, idet søerne her skabte særdeles attraktive villagrunde. Øst for Øverød findes markarealer omkring Rygård.

Det daglige liv i Holte
Holte By og Øverød er et sammenhængende byområde. Bebyggelsen består hovedsageligt af parcelhuse og tæt-lav bebyggelse. Byen huser blandt andet rådhus, Holte Station, hvor S-togslinjerne E og B stopper og Holte Havn, der ligger ud til den skønne Vejlesø. Herudover rummer bydelen også Gl. Holte-området, som grænser op til Sandbjerg, Trørød, Nærum og Søllerød. Mod vest grænser området op til Holte og Rude Skov. Byområdet er karakteriseret af at være omkranset af storslåede naturområder, herunder Søllerød Naturpark med Høje Sandbjerg. En del af Gl. Holte-området ligger i øvrigt i landzone og er omfattet af fredningsbestemmelser, så den skønne natur også fortsat vil være en berigelse for hele området i fremtiden. I Gl. Holte er der også golfbane samt det tidligere landsted Gammel Holtegård og Kulturcenter Mariehøj.
Der ligger fire kommunale folkeskoler i Holte: Dronninggårdskolen, Ny Holte Skole, Vangeboskolen og Skovlyskolen. Der er endvidere fine indkøbsmuligheder i Holte – blandt andet i Holte Midtpunkt – et stort indkøbscenter med et væld af dagligvare- og specialbutikker.